נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 
תאונותדרכים
זכויות נפגעי תאונות דרכים 
 
 
מהי תאונת דרכים ?
הוראת סעיף 1 לחוק הפלת"ד קובעת כי "תאונת דרכים" היא "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". התשובה לשאלה מהוא רכב מנועי ? מהוא השימוש הנדרש בו ? ומהן אותן מטרות תחבורה שבהתקיימן תיחשב התאונה כתאונת דרכים חלקה נקבעה בחוק וחלקה התפתחה אט אט בהלכותיו של בית המשפט....
 
 
 

כניסה אל כלי רכב או ירידה ממנו
ירידה או עליה לרכב היא פעולת לוואי לשימוש התעבורתי של הרכב. פעולה זו תיחשב כפעולה הקשורה ל"שימוש ברכב" בתנאי שהפעולה נעשתה למטרה תעבורתית....
כלי שאינו רכב מנועי
מה דינו של כלי ממנוע שאינו עונה על הגדרת "רכב מנועי" בחוק, אך בכל זאת חברת ביטוח ביטחה אותו ככזה והגדירה אותו בפוליסה ככלי רכב ממנוע לכל דבר ועניין ?
 
 
היעדר ביטוח חובה
בהיעדר ביטוח חובה תקף בזמן התאונה לשימוש ברכב, למעשה, נשללת זכאותו של הנהג לתבוע את נזקיו במסגרת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אך אין זה אומר שהוא לא יוכל להגיש תביעה כלל....
פנייה אל חברת הביטוח
בטרם יוגש כתב תביעה נהוג לפנות תחילה לחברת הביטוח במכתב דרישה. עם קבלתו חברת הביטוח תשיב לפנייה אליה והיא עשוייה לעשות כן במספר דרכים....    
 

התפוצצות או התלקחות כלי רכב
ישנם מקרים מסויימים שיראו בהם כתאונת דרכים גם אם לא מתקיימים לגבם כל אותם מרכיבים המצויים בהגדרת תאונת דרכים. אחד מאותם המקרים הללו הוא מקרה של התפוצצות או התלקחות כלי רכב....
 
מעשה שנעשה במתכוון
ישנם מקרים להם החוק לא נותן היתר והם אינם חוסים תחתיו. אחד מאותם המקרים הוא מעשה שנעשה במתכוון לגרום נזק גוף או רכוש, אשר לא יראו בו כתאונת דרכים...    
 
נפילה באוטובוס
נוסעים בתחבורה ציבורית חשופים לפגיעות שונות במהלך הנסיעה. במקרים אלה, תביעת הנוסעים תופנה כלפי החברה אליה משתייך האוטובוס בו נסעו בטענה כי נגרמה להם תאונת דרכים.....  
 
 
האם נדרש לצרף לכתב התביעה גם חוות דעת רפואית....
משקל החלטת הוועדה הרפואית בתביעה שהוגשה לביטוח לאומי..
הקריטריון של הפגיעה התפקודית והשלכותיו על התביעה....
חישוב הפסד השתכרות כשמדובר בנפגע שהוא קטין....