נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

תביעה להחמרת מצב


 
תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי ( קביעת דרגת נכות מעבודה ), התשט"ז-1956 קובעת כי אדם אשר הוכר כנפגע בעבודה ונפסקה לו נכות רפואית צמיתה על ידי הועדה הרפואית או ע"י הועדה הרפואית לעררים רשאי, על פי התנאים הקבועים בתקנה זו, להגיש תביעה לדיון מחדש בעניינו כל אימת שהוא טוען כי מצבו הבריאותי הוחמר.

אין די בתלונות לבדם בכדי לאפשר קיומה של בחינה מחודשת בדבר מצבו הרפואי ונדרש כי יתקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 36 לצורך כך.


את התביעה להחמרת מצב רשאי הנפגע להגיש לפחות 6 חודשים מהיום בו נקבעה לאחרונה דרגת נכותו על ידי הועדה הרפואית או ע"י הועדה הרפואית לעררים. אולם, רופא המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר את תביעתו של הנפגע אף בטרם חלפו 6 חודשים. 
 
לתביעתו נדרש הנפגע לצרף אישור מעודכן מטעם רופא, אשר תכליתו משמש כ "אשרת כניסה" לנפגע בכדי שיוכל לעמוד בפני הועדה הרפואית לבחינת מצבו החדש. תנאי זה הוא מחייב ובלעדיו תידחה תביעתו של הנפגע. 


לוועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע, על פי ממצאיה היא , אם קיימת החמרה בפגיעה של הנפגע לעומת הממצאים הקודמים שנפסקו בעניינו ועליה לקבוע גם, אם ההחמרה היא תוצאה מהפגיעה בעבודה שבקשר אליה נקבעה דרגת הנכות.


תביעה ל " החמרת מצב" יכולה להתייחס לשני מקרים שונים, כאשר הדיון המתנהל במסגרת התביעה שונה ממקרה אחד למשנהו.

מקרה אחד – בו טוען הנפגע כי הפגיעה שהוכרה קודם לכן "הוחמרה " כיום מסיבות פנימיות גופניות ללא קשר לאירוע או גורם חיצוני. במקרה זה יש לוועדה הרפואית סמכות לפסוק ולהכריע בעניין.

 

מקרה שני- בו טוען הנפגע להחמרת מצב בשל "פגימה חדשה" הנובעת מהפגיעה הקודמת שהוכרה, שאז נדרש תחילה כי פקיד התביעות יכריע בעניין .


כך או כך, יש לזשכור שעל האישור הרפואי הניתן ע"י הרופא והמצורף לתביעה לדיון מחדש להתייחס לשאלות אלה.

הכותב: יובל סמרה, עו"ד
סובלים מהחמרה במצבכם ? 
                                  אולי גם אתם זכאים להגדלת שיעור הנכות שנפסקה לכם ?