נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

שיקום מקצועי
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 הינו חוק סוציאלי במהותו, אשר מטרתו, בין היתר, מתן סיוע ובסיס כלכלי לאוכלוסיה נזקקת, במסגרתו קיים הסדר חקיקתי בדבר זכויות מבוטח להגשת תביעה לגמלאות בשל נזקי גוף מהם הוא סובל בעטיה של פגיעה בעבודה ו/או מחלת מקצוע שאירעה לו, או בשל נזק ו/או מום גופני או תחלואה מהם הוא סובל.

משאושרה תביעתו של המבוטח ונפסקה לו דרגת נכות, על פי התנאים הקבועים בחוק, יהא המבוטח זכאי, בין היתר, לתשלום גמלאות בכסף, מתן הטבות וכן לשירותי שיקום והכשרה מקצועית.    


שיקום מקצועי והטבות לנפגעי עבודה
נפגע עבודה שוועדה רפואית פסקה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של % 10 לפחות אין הוא יכול לשוב לעבודתו שעובר לפגיעה או לעבודה מתאימה אחרת, רשאי להגיש תביעה לשיקום מקצועי במוסד לביטוח לאומי ואם יימצא כבר שיקום הוא יוכל להיות זכאי להכשרה מקצועית שמתאימה לכישוריו ולהטבות כספיות.........


שיקום מקצועי והטבות בנכות כללית
מבוטח שוועדה רפואית פסקה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של % 20 לפחות,ונמצא כי עקב הליקויים שלו אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת או זקוקו להכשרה מקצועית כדי לחזור למעגל העבודה, בין אם לעבודתו או בין אם לעבודה אחרת רשאי להגיש תביעה לשיקום מקצועי........ליעוץ, הכוונה וייצוג משפטי