נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 
ביטוח לאומי
 
נדחתה תביעת עובד שנפגע בגב בעת תחרות משיכת חבל
פרטים נוספים >>
 
לא הנסיעה בכביש משובש היא שגרמה לפגיעה בגב
פרטים נוספים >>
 
התנאים בהם יוחלף הרכב הוועדה הרפואית
פרטים נוספים >>
 
נדחתה תביעה להכרה בהתקף אסטמה כפגיעה בעבודה
פרטים נוספים >>
 
מידת פירוט נימוקי הערעור הנדרשת על החלטת ועדה
פרטים נוספים >>
 
אין חובה על הנפגע למצות זכויותיו בביטוח לאומי
פרטים נוספים >>
 
הוכר ליקוי שמיעה בשל קושי להוכחת רמת הרעש
פרטים נוספים >>
 
נדחתה תביעת מפעיל משאבת בטון הסובל מטנטון
פרטים נוספים >>
 
הוכר ליקוי נפשי של עובד כהחמרה על רקע חוב כספי
פרטים נוספים >>
 
הוכר דחק נפשי שהתפתח על רקע ויכוח כאירוע חריג
פרטים נוספים >>
 
לא די באמירה כי הדחק הנפשי התפתח על רקע העבודה
פרטים נוספים >>
 
הוכר התקף לב שאירע לעובד על רקע שיחת טלפון מהבנק
פרטים נוספים >>
 
לא די בקיומה של סמיכות זמנים בין אירוע חריג לאוטם
פרטים נוספים >>
 
לא הוכח אירוע חריג שגרם ללחץ בחזה שלקה עובד בחניון
פרטים נוספים >>
 
הוכרה מחלת פרקינסון של עובד לייצור צבעים ומדללים
פרטים נוספים >>
 
מתי יתיר ביה''ד מינוי מומחה רפואי נוסף
פרטים נוספים >>
 
מה שיעור היקף התרמה של העבודה על המחלה כדי שתוכר
פרטים נוספים >>
 
לא הוכר שיתוק עצב הפנים בו לקה קצב כפגיעה בעבודה
פרטים נוספים >>
 
הצורך בהתייעצות עם מומחה בתחום הצר
פרטים נוספים >>
 
נדחתה תביעת ברזלן להכיר ב CTS ממנה הוא סובל
פרטים נוספים >>
 
1 2
< הבא