נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

נפגעי תאונות
על פי חוק הביטוח הלאומי , מי שנפגע בתאונה, שאיננה תאונת עבודה או תאונת דרכים ועקב כך איבד את כושר תיפקודו זכאי לגמלת תאונה.  

מהי תאונה


תאונה היא אירוע פתאומי בו אדם נפגע בגופו מגורם חיצוני הגורם לו לאובדן כושר התפקוד. פגיעות כאלה, יכול שיקרו בבית, בחוץ, בטיול, בחופשה וכו'.
   
תנאי הזכאות

לגמלת תאונה זכאי עובד שכיר או עצמאי בתנאי שאינו מסוגל להמשיך בעבודתו או בכל עבודה אחרת ; מי שאינו עובד ובתנאי שהיה מאושפז או מרותק לביתו ;  עקרת בית שאינה יכולה למלא עבודות משק הבית בשל התאונה.

מי זכאי לגמלת ניידות

תושב ישראל בן 18 עד לגיל פרישה, שאירעה לו תאונה בישראל או מחוץ לישראל, זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שהוא נמצא בישראל ואינו מסוגל לתפקד, בתנאי שלא עסק בעבודה כלשהי. לא יהיה זכאי לדמי תאונה מי שבתקופת אובדן כושר תפקודו זכאי לתשלום על פי חיקוק אחר, כגון דמי מחלה, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

חשוב ! על הנפגע לפנות לבדיקה רפואית תוך 72 שעות ממועד התאונה, או במידה והמוסד לביטוח לאומי סבור שניתן לגלות הפגיעה לאחר מכן, תוך שבועיים ימים ממועד התאונה.

תקופת התשלום 

בעיקרון, דמי תאונה ישולמו לכל היותר עד 90 ימים רצופים ממועד התאונה.

הגשת תביעה

על הנפגע להגיש את התביעה תוך 90 ימים ממועד אירוע התאונה. אי הגשתה במועד עלול לפגוע בזכויות הנפגע. 


 מאמרים מקושרים

מי שהגיע לגיל פרישה אינו מבוטח
עוד בביטוח תאונות

                                נפגעתם בתאונה, הנכם זכאים לפיצוי !
                                   
ממשו זכותכם ופנו אלינו עוד היום