נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

מהי ועדה רפואית מהן סמכויותיה

ככלל, תפקידה של הועדה הרפואית הוא למעשה לקבוע, מהם הליקויים הרפואיים מהם סובל הנבדק, מידת חומרתן ודרגת הנכות הרפואית שנותרה בגינם. 

הועדה הרפואית היא זו המוסכמת הבלעדית לדון בשאלות הרפואיות והכרעתה כמוה כהכרעה של גוף מעין שיפוטי. 

כל נבדק ופגימותיו שלו, כך שהרכב הועדה ייקבע על פי סוג המומחיות הרפואית הדרושה לסוג הפגיעה של הנבדק ולעיתים תכלול הועדה בהרכבה יותר מרופא אחד כשכל רופא בתחומי רפואה שונים. 

במקרים מסויימים רשאי הועדה הרפואית להפנות את הנבדק לבדיקה בפני יועצים רפואיים חיצוניים מטעמה בתחומי מומחיות שונים, כאשר בהרכבה לא נכח רופא מאותו תחום רפואי נדרש.   

מלבד חברי הוועדה הרפואית יהא נוכח בדיון מזכיר הוועדה אשר תפקידו, בין היתר, להעביר לעיון הוועדה הרפואית את תיקו של הנבדק, להסביר לו  את זכויותיו, לרשום את החלטת הוועדה הרפואית ולנהל פרוטוקול דיון כדין.

במסגרת הדיון רשאית הוועדה הרפואית לשאול את הנבדק שאלות לגבי פגימותיו ומצבו הרפואי והתפקודי ובמידת הצורך גם להעמידו לבדיקה רפואית. 

אם אין בכך די לדעתה, היא רשאית אף להפנות את הנבדק לבית חולים או לקופת חולים לשם ביצוע בדיקות רפואיות, כגון; בדיקת CT , בדיקת EMG , בדיקת שמיעה וכדומה. 
 
עם קבלת מלוא המסמכים הרפואיים והחלטות היועצים הרפואיים השונים שנדרשו יוחזר תיקו של הנבדק לדיון בפני הוועדה הרפואית לשם מתן החלטה מסכמת.  

בתום הדיון בעניינו של הנפגע תסכם הוועדה הרפואית את ממצאיה הרפואיים ותיקבע החלטתה בהתאם לכלל המסמכים הרפואיים שהונחו בפניה , ממצאי בדיקותיה ותלונות הנבדק. 

החלטת הוועדה תירשם ע"י המזכיר בפרוטוקול הדיון במסגרתה הוועדה תיקבע את אחוזי הנכות הרפואיים, אשר לדעתה נותרו לנפגע בקשר לכלל פגימותיו והאם מדובר בנכות לתקופה זמנית או קבועה.

אם החליטה הוועדה הרפואית שמצבו של הנבדק טרם התגבש והוא בתהליכי החלמה, היא רשאית לפסוק לנבדק נכות לתקופה זמנית , אשר לאחריה הוא יזומן לדיון נוסף לשם בחינת מצבו.  

שלא יהא ספק בלבכם, הדיון בפני הועדה הרפואית הינו דיון מורכב ואין לזלזל בו. לא פעם, נבדקים אשר הופיעו בפני הועדה הרפואית התלוננו על אופן רצינות הבדיקה המתבצעת על ידה ועל התנהלותה בעניינם, כמי שממאנת מלכתחילה לפסוק נכויות.

המציאות מלמדת, כי הכנה מוקדמת ועניינית עשויה, לעיתים, לשנות את קביעות הוועדה הרפואית לטובת הנבדק ולהגדיל את סיכויי ההצלחה.