נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 
עירייה חויבה בתשלום פיצוי לבעל רכב שנפגע מנפילת עץ
ת"ק 1389-11-10
בבית המשפט לתביעות קטנות בכפר סבא

במקרה זה דובר בתביעה שהוגשה כנגד עיריית כפר סבא לשלם פיצוי כספי בגין נזק רכוש שנגרם לרכב התובעים בשל נפילת עץ המבלך נסיעה.

בית המשפט קיבל את התביעה בקובעו, כי על מנת לבחון אם במקרה זה התקיימה עוולת הרשלנות נדרש כי יתקיימו מספר תנאים וביניהם ; קיומה של חובת הזהירות, התרשלות ונזק שנגרם כתוצאה מההתרשלות.

ככלל, על עירייה למנוע מכשולים המצויים ברחובות שבתחום שיפוטה. אומנם נתונה לה סמכות לטעת עצים ברחובות העיר או במקום ציבורי ובלבד שאין בכך כדי לגרום פגיעה או נזק.

הסמכות הסטטוטורית והכוח הסטטוטורי הם נתונים בעלי חשיבות לגיבושה של חובת הזהירות ויחד עם שיקולים נוספים הם משפיעים על התשובה לשאלה אם בעל הסמכות היה צריך לצפות כי התרשלותו תביא לנזק.

נפילת העץ בלי שהוכח כי הדבר נגרם בשל אירוע חריג או מזג אויר קיצוני שהיה בו להשפיע על נפילתו מעביר את הנטל אל כתפי העירייה להוכיח כי לא התרשלה משהעץ מצוי בתחום שיפוטה ובאחריותה.

על העירייה חלה החובה לקיים בדיקות וטיפולים במקרה בו מדובר בעץ עתיק או כזה המתנשא לגובה רב.

במקרה זה נקבע, כי הערייה לא הצליחה להוכיח דבר קיומו של אירוע חריג או מזג אויר קיצוני שגרמו לנפילת העץ והיא אף לא טרחה להגיש כל חוות דעת בעניין מטעמה.