נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 
קציןתגמולים
נפצעתם ? חליתם ? ממשו זכויותיכם  


מי הם הזכאים להגשת תביעה ?
הזכאים להגיש תביעה לנכות על פי חוק הנכים(תגמולים ושיקום), תשי"ט -1959 (נוסח משולב)- (להלן: חוק הנכים") הם: חיילים שוטרים סוהרים, אנשי שב"כ, משרד ראש הממשלה ומשמר הכנסת הנמצאים בשירות סדיר או בקבע או שהשתחררו מהשרות. התביעה תוגש לקצין התגמולים במשרד הביטחון....