נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף


פציעה בכתף לעולם אינה קלה. היא עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית עד כדי אובדן השתכרות. הגם שכך, מפתיע שלעיתים הוועדה הרפואית לא פוסקת לנפגע נכות משלדעתה לא נמצאה אצלו מגבלה תפקודית מזכה.

מהו גיד הסופראספינטוס ?

גיד הסופראספינטוס מצוי בשרוול המסובב במפרק הכתף.

גיד זה מחבר את הכתף לשכמה וכחלק מתפקידו עוזר ליציבות הכתף בעודו אחראי להרמה של היד מעלה.

לעיתים, כתוצאה ממאמץ יתר, שחיקה או חבלה קשה עשוי גיד זה להיקרע באופן חלקי או מלא, דבר שעלול לגרום, בין היתר למוגבלות תפקודית של הכתף, המתאפיינת בכאבים ובקושי בהנעת היד מעלה מעל גובה הכתף.
 

חשוב להבין, כי פגיעה זו, עשוייה במקרים רבים לזכות את הנפגע בנכות רפואית בעבור המוגבלות התפקודית ממנה הוא סובל או בשל עצם הפגיעה עצמה. 


לדעת עוד ...

באחד הימים הגיע למשרדנו אדם, אשר טען כי נפגע בכתף במהלך נסיעה במשאית וביקש לברר על זכויותיו.


מלבד העובדה שדובר היה בתאונת דרכים, התברר לנו כי המקרה קרה תוך כדי ועקב העבודה, בשל חבטה שקיבל ממוט אחיזה בו תפס שעהבמהלך נסיעה והוטח לאחור על הכביש. 

מבדיקת המסמכים הרפואיים שהועברו לעיוננו ממועד סמוך לאירוע התאונה אכן, נמצאו תלונות על כאבים חזקים בכתף וביד מלווים בהגבלת תנועות קשה, חולשה ונימול. 

בשל מצבו הוא אף נאלץ לשהות, על פי המלצת רופאיו, במנוחה מוחלטת שחייבה היעדרות ממקום עבודה. 

לנוכח תלונותיו, היה משרדנו בדעה כי לא מדובר בפגיעה קלה, ואכן בבדיקת אולטראסאונד אליה הופנה הנ"ל, הודגם קרע בגיד הסופראספינאטוס בכתף, כפי שצפינו.

לאור ממצאי הבדיקות החליט משרדנו להגיש בשמו תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונה כפגיעה בעבודה ולתשלום דמי פגיעה, אשר התקבלה.

ועדה רפואית שדנה בעניינו, במסגרת תביעה לנכות שהגשנו, מצאה להכיר בקשר הסיבתי הרפואי שבין פגימותיו לתאונה ופסקה לו נכות רפואית לצמיתות בשיעור של % 15 . 

 כמה כסף אפשר לקבל ?

במידה ותיפסק לנפגע נכות היא עשוייה לזכותו בפיצוי כספי. 

כמובן, שאז נשאלת השאלה - כמה כסף אפשר לקבל ? התשובה לכך תלוייה בחוק הספציפי, מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע, הטיפולים להם הוא נזקק ושיעור דרגת הנכות שנפסקה.

אם נתייחס למקרה שלעיל, שאז בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, נפגע עבודה יהא זכאי לתשלום "פיצוי" במידה ותיפסק לו נכות רפואית בשיעור של % 9 ומעלה. כאשר נפסקה לנפגע נכות עד לדרגה של % 19 הוא יהא זכאי לתשלום הקרוי, מענק חד פעמי.

שיעור המענק החד פעמי מחושב מגובה שכרו של הנפגע ברבע השנה שקדמה לתאונה. כך שאם שכרו של הנפגע עמד ברבע השנה שקדמה לתאונה על 10,000 ש"ח נטו לחודש והנכות הרפואית הצמיתה שנפסקה לו הינה % 15 , כמו במקרה שלעיל, גובה המענק החד פעמי עשוי להגיע לסך של 66,000 ש"ח לערך.

כמובן שלא בכך הוא מיצה הנפגע את זכותו. במאמר זה דיברנו רק על הזכות לקבלת מענק חד פעמי, בעוד שלעיתים עשויה להיפסק לו גם דרגת נכות זמנית - בתקופת החלמתו או אי כושרו. במקרים אלה, תשולם לנפגע גם קצבה חודשית מעבר למענק החד פעמי שסכומה יחושב על פי שיעור הנכות שתיפסק .  

אל תוותרו על הכסף שמגיע לכם ?
                             אנו נסייע לכם למצות את זכותכם ולקבל את מירב הפיצוי שניתן