נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

אתם על הכוונת של חוקרי המוסד לביטוח לאומילאחרונה אנו עדים לתופעה שבה נשלחים חוקרים מטעם המוסד לביטוח לאומי לבצע חקירות על מבוטחים שהגישו תביעות למימוש זכויות רפואיות. 

אומנם, לביטוח הלאומי עומדת זכות הדרישה והחקירה במסגרת תביעות אלה. אך השאלה היא כיצד הוא מפעיל את סמכותו זו ?
 
בדרך כלל, נעשה שימוש בחוקרים פרטיים לביצוע חקירות אלה, בין אם המוסד לביטוח לאומי ביקש זאת, או בין אם הן התבקשו על ידי הוועדה הרפואית במסגרת ההליכים המתנהלים בפניה. 

שיטות החקירה הננקטות על ידי החוקרים הן שונות ומגוונות ועשויות לכלול, הקלטות, צילום, תשאול מכרים, או פנייה ישירה אל הניזוק. 

חשוב להבין, כי המבוטחים שנגדם בוצעה חקירה רשאים לקבל לידם את כל חומרי החקירה, לרבות צילומים או הקלטות שנעשו, בטרם יוצגו בפני הוועדה הרפואית וזאת במסגרת זכות הטיעון הקנויה להם. 

אם יתברר, כי חומרי החקירה הושגו שלא כדין ניתן לפוסלם ולבקש לאסור את הצגתם בפני הוועדה הרפואית. 

שימו לב, חשיפת הוועדה הרפואית במקרים אלה לחומרי החקירה עשויה גם להקים למבוטחים את הזכות לדרוש את בטלות ההחלטה במידה והתבססה על חומרים אלה.

דעו! הגשת תביעה באמצעות עו"ד מומחה העוסק בתחום עשויה להגדיל את סיכויי הצלחתכם.

משרדנו מהמובילים בתחום ובעל ניסיון רב בתביעות אלה.

עורכי הדין שלנו ישמחו לסייע גם לכם למצות את זכותכם ולקבל את הפיצוי הכספי המגיע לכם.