נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

פיצוי כספי לסובלים מפמפיגוס וולגריס

 
 

מהי פמפיגוס וולגריס ?
 
פמפיגוס היא שם כולל לקבוצת מחלות אוטואימוניות ( מחלות חיסון עצמי ),  במהלכה מערכת החיסון מפתחת נוגדנים נגד חלבונים המצויים בעור ובריריות וגורמת להם להרס.  
אחד מענפי תחלואה זו היא פמפיגוס וולגריס המתאפיינת, בין היתר, בהופעת שלפוחיות על העור ובריריות ( פה , לחמיות העין ואברי המין ).
 
המחלה מופיעה לרוב אצל גברים יותר מנשים בגיל העמידה ובדומה למחלות אוטואימוניות אחרות אין למחלה זו תרופה והטיפול נעשה בדרך כלל באמצעות תרופות מדכאות חיסון וסטרואידים .     
 
 
הזכויות של חולי פמפיגוס וולגריס 
 
פמפיגוס וולגריס היא מחלה כרונית, קשה ומורכבת. המחלה לא פוסקת ומתאפיינת בהתפרצויות והפוגות ( רימיסיה ) לא קבועות, פעם ככה ופעם ככה כבטלטלה. ההתפרצויות המחלה עשויות להימשך מספר חודשים ויותר מכך.
מלבד הסבל הרב שנגרם לחולים בעטיה של מחלה זו, לא פעם מובילה המחלה , בעיקר בשלבי ההתפרצות שלה לפגיעה תפקודית קשה עד כדי אובדן כושר מוחלט. 
 
חשוב לזכור, כי במקרים אלה עומדת לחולים קשת רחבה של זכויות , בין כאלה שבחוק ובין מכוחם של פוליסות ביטוח שונות המנוהלות בעבורם.

במאמר זה נדון בשתי זכויות עיקריות המוענקות מכוחו של חוק הביטוח הלאומי ומפקודת מס הכנסה, אך כמובן שמומלץ לבדוק באופן פרטני את זכויותיו של כל חולה וחולה בנסיבותיו האישיות.
 
 
   
קצבת נכות כללית לחולי פמפיגוס וולגריס
  
חולי פמפיגוס וולגריס עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית, ככל שיוכח שהם עומדים בתנאים המזכים בחוק.
במקרים מסויימים בהם סובלים החולים מפגיעה בכושר השתכרותם ומקום בו מדובר בעקרת בית בפגיעה ביכולתה לבצע את עבודות הבית, הם עשויים להיות זכאים לקצבת נכות חודשית, בהתאם לתנאים הקבועים בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי.

במסגרת התביעה תיבחן גם נכותם הרפואית של החולים וככל שיימצאו זכאים, תיבחן גם שאלת הפגיעה בכושר השתכרותם. כמובן שלחומרת המחלה והשפעותיה על החולה הספציפי יש משקל מכריע בשאלה זו.

בשל אופיה של המחלה והעובדה כי היא עשויה לתקוף את החולים בה מעת לעת ובדרגות חומרה שונות, בדרך כלל נוטה הוועדה הרפואית, כבר בתחילת הדרך, לפסוק לחולים נכויות לתקופות זמניות. כמובן, שככל שמצבם של החולים נותר ללא הטבה יש מקום כי תיפסק להם גם נכות לצמיתות.
 

לא פעם, משרדנו נתקל במקרים בהם הוועדה הרפואית בחרה להעניק לחולים במחלה זו דרגת נכות שאינה משקפת את מצבם האמיתי, או התאימה להם דרגת נכות רפואית מפריט ליקוי אחר בשיעור מופחת בהרבה, כך שבסופו של יום תביעתם נדחתה. אנו סבורים שאין להסכים לפסיקה כזו לנוכח ההתייחסות הספציפית הקיימת בתקנות.           
 
דעו, כי תקנות הביטוח הלאומי מתייחסות באופן מפורש לתחלואה זו ויש לעמוד על כך כי נכותו של המבוטח תיפסק בהתאם לתקנות ולא בדרך של התאמת דרגת נכות רפואית, שעלולה לשנות את כל בסיס הקביעה בתיק וכפועל יוצא מכך להשפיע על ההחלטה בשאלת אובדן כושרו של המבוטח.    
   
כמובן, שאין די בקביעת הנכות הרפואית לבדה כדי לזכות את החולה בקצבת נכות כללית ועליו לעמוד ביתר התנאים הקבועים בחוק, לרבות בשאלת אובדן כושרו. 
 
קצבת שירותים מיוחדים
 
לעיתים, כאשר החולים מצויים במצב בו כושרם לתפקד נפגע עד כדי היזקקות לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום, או להשגחה מתמדת למניעת סיכון לחייהם. הם עשויים לזכות בגמלת שירותים מיוחדים לטיפולם האישי ולעזרת בית לשירותם האישי ולמשק ביתם.      
  
 
פטור רפואי ממס הכנסה 
 
חולים בפמפיגוס וולגריס הסובלים מנכות קשה, יהיו זכאים, בתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה , לקבלת החזרי מס ופטור מתשלומי מס , לתקופת מחלתם, ככל שתיפסק על ידי הועדה הרפואית. 
   
זכויות נוספות העומדות לחולים

קצבת נכות כללית
הקריטריונים לקבלת קצבת נכות כללית וזכויות המבוטח......... 
שירותים מיוחדים
מי הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים ומהם התנאים לקבלתה.......
גמלת ניידות
מי זכאי לגמלת ניידות ואופן הגשת התביעה.....

פטור והחזרי מס
זכותם של נכים קשים ועיוורים לקבלת החזרי מס ופטור ממס........ 
 


לייעוץ, הכוונה וייצוג משפטי