נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית

 
מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים למגוון זכויות והטבות מרשויות המדינה וממוסדות שונים. להלן מקצת הזכויות וההטבות להם זכאים מקבלי הקצבה:
 
רשויות מקומיות
 
להנחה בארנונה עשויים להיות זכאים מקבלי קצבת נכות כללית . ההנחה ניתנת על ידי הרשות המקומית ויש להגיש את הבקשה אליה.
 
משרד התחבורה
 
הזכאים לקצבת נכות כללית בדרגת אי כושר בשיעור של % 100 וכאלה שמקבלים קצבה חלקית והבטחת הכנסה , עשויים לקבל הנחה בתחבורה ציבורית ברכישת כרטיסיות. תעודת זכאות להנחה מונפקת על ידי משרד התחבורה וניתן לפנות אליו בכתב בבקשה לקבלה.
 
משרד הבריאות
 
זכאים לקצבת נכות כללית שנפסקה להם נכות נפשית בשיעור של % 40 ומעלה עשויים להיות זכאים לסיוע מסל שיקום שניתן על ידי משרד הבריאות.
 
מינהל מקרקעי ישראל
 
לאלה ממקבלי קצבת נכות כללית שנפסקה להם נכות רפואית מזכה בשיעור של % 80 ומעלה, יכולים להיות זכאים לפטור ולהנחות בדמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל. לצורך כל יש לפנות למינהל עצמו ולהגיש הבקשות המתאימות כנהוג בספריו.
 
קופת חולים
 
זכאים לקצבת נכות כללית יכולים ליהנות מפטור בתשלום ביקור לרופא פנימי ומקצועי, התחייבות בבית חולים וביקור במכונים ומרפאות חוץ.    
 
רשות המים
 
אלה הזכאים לנכות רפואית בשיעור של % 70 ומעלה ומשולמת להם קצבה בפועל, עשויים להיות זכאים גם להנחה בפעימות מונה המים. 
 
תשלום מס רכישה
 
מקבלי קצבת נכות שנפסקה להם דרגת אי כושר יציבה בשיעור של % 100 וכאלה שנפסקה להם נכות רפואית בשיעור % 90 . עשויים להיות זכאים להנחה בתשלום מס רכישה. 
 
משרד הבינוי והשיכון
 
אלה שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור % 100 יכולים לקבל סיוע בשכר דירה\ או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות.
 
משרד הרווחה
 
זכאים בעלי דרגת נכות אי כושר בשיעור של % 100 , בעלי נכות רפואית בשיעור % 80 ומעלה. יכולים לקבל הנחה בפעימות מונה , דמי שימוש והתקנה של טלפון.