נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

רשימת מחלות המקצוע


בחלק ב' לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954 קבע המחוקק רשימת מחלות שהוכרו כמחלות מקצוע. מדובר למעשה ברשימה סגורה של מחלות. מחלות אשר אינן מנויות ברשימה זו לא תיחשבנה למעשה למחלות מקצוע גם אם נגרמו באופן ישיר מעבודתו של הנפגע.  
 
להלן תמצאו את רשימת מחלות המקצוע המפורטות בתוספת השנייה לתקנות : 

שם המחלה  העבודות ותהליכי הייצור 
חלק א' ( מחלות לגבי כלל המבוטחים ) 
הרעלת ארסן (זרניך) ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לארסן ותרכובותיו 
הרעלת כרום ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לכרום ותרכובותיו 
הרעלת עופרת ותרכובותיה  עבודה הכרוכה בחשיפה לעופרת ותרכובותיה 
4 הרעלת פלואור ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לפלואור ותרכובותיו 
הרעלת מנגן ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה למנגן ותרכובותיו  
הרעלת כספית ותרכובותיה  עבודה הכרוכה בחשיפה לכספית ותרכובותיה 
הרעלת זרחן ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחן ותרכובותיו 
הרעלת בריליום ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לבריליום ותרכובותיו 
9 הרעלת תליום ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לתליום ותרכובותיו 
 10 הרעלת ניקל ותרכובותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לניקל ותרכובותיו 
 11 הרעלת קדיום ותרכובותיו עבודה הכרוכה לקדיום ותרוכובותיו 
 12 הרעלת תחמוצת הפחמן  עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצת הפחמן
 13 הרעלת בנזן (בנזול) ונגזרותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לבנזן ונגזרותיו
 14 הרעלת פנול ונגזרותיו  עבודה הכרוכה בחשיפה לפנול ונגזרותיו
 15 הרעלת אמינים ארומטים  עבודה הכרוכה בחשיפה לאמינים ארומטים 
 16 הרעלת פחמן דו-גפריתי  עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמן דו-גפריתי 
 17 הרעלת חומצה הידרוציאנית וניגזרותיה  עבודה הכרוכה בחשיפה לחומצה הידרוציאנית וניגזרותיה 
 18 הרעלת איזוציאנטים  עבודה הכרוכה בחשיפה לאיזוציאנטים 
 19 הרעלת פחמיימנים הלוגניים  עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמיימנים הלוגניים 
 20 הרעלת זרחנים אורגניים  עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחנים אורגניים 
 21 הרעלת קרבמטים  עבודה הכרוכה בחשיפה לקרבמטים 
 22 הרעלת מתנול  עבודה הכרוכה בחשיפה למתנול 
 23 הרעלת ויניל כלוריד  עבודה הכרוכה בחשיפה לויניל כלוריד 
 24 הרעלת תחמוצת חנקן  עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצת חנקן 
 25 מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, מוצקים או גזים  עבודה בחומרים העשויים לגרום למחלות עור  
 26 דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק    עבודות המחייבות תנועות חדגוניות של האצבעות, כף יד או מרפק לפי העניין, החוזרות ונשנות ברציפות 
 27 "מחלת החפרים" שבר הזיזים בחוליה צווארית 7 או בחוליה גבית 1 עבודות המחייבות ביצוע פעולות רבות וחוזרות של הרמת משאות תוך כיפוף עמוד השדרה 
 28 מחלות הנגרמות על ידי חשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ  עבודה הכרוכה בחשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ 


 חלק ב' ( מחלות לגבי מבוטחים העובדים בעבודה, מקצוע או בתהליך ייצור כמפורט להלן )
 1       
מחלה הנגרמת על ידי מיקרואורגניזים ומועברת לאדם מכל מקור שאינו אדם
עבודה הכרוכה עם בעלי חיים, פגריהם והפרשותיהם וכן עבודה במעבדות ומכונים בהם באים במגע עם מחוללי המחלה 
2 שחפת  עובדים בבתי חולים, במרפאות או במוסדות אחרים בהם שהו או טופלו חולי שחפת וכן במעבדות או במכונים בהם באים במגע עם החיידק ע"ש קוק 
3 שיתוק ילדים  עובדים המטפלים בחולי שיתוק ילדים בשלב החריף או בהפרשותיהם של חולים כאמור, וכן עובדי מעבדות או מכונים הבאים במגע עם מחולל המחלה
4 קדחת צהובה, פילריאזיס, כולרה, דבר, טריפנומיאזיס ומלריה  עובדים שעקב עבודתם שהו בחוץ לארץ, באזורים הנגועים באחת המחלות בטור 1 לפרט זה, וזאת בזמן הדגירה המקובל 
5 צפדת (טטנוס)  עובדים בחקלאות, גננות, טיפול בבעלי חיים, או עובדי מכונים ומעבדות הבאים במגע עם מחולל המחלה 
6 דלקת כבד נגיפית מסוג 13, NON B , או NON A  עובדים בבתי חולים ומרפאות הבאים במגע פיזי עם חולים וכן עובדיהם הבאים במגע עם הפרשותיהם של חולים
7 נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי חשיפה לרעש, שהביא לידי ירידה בכושר השמיעה בתדי רויות הדיבור  עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ- 85 דציבל 
מחלות קרינה  עובדי רנטגן ועובדים הבאים במגע עם חומרים רדיאואקטיבים 
כיב ממאיר של קרנית העין  עובדים הבאים במגע עם שמני חיתוך, שמנים מינרליים, זפת או פיח 
10  ירוד ( קטרקט ) מחשיפה לחום גבוה, או לקרינה מייננת או בלתי מייננת  עבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום ממפעלים העוסקים בריתוך, התכת מתכות, ייצור מלט, זכוכית ואמייל, ובמאפיות וכן עבודה הכרוכה בחשיפהלקרינה מייננת או בלתי מייננת  
11  מחלת צוללנים  צוללנים ועובדים באוויר דחוס 
12  בורסיטיס של הברך  תהליכי עבודה הגורמים לחיכוך הברך או המרפק במשך תקופה ארוכה 
13  שיתוקים של עצבים פריפרים הנגרמים על ידי לחץ ממושך  עבודה הכרוכה בלחץ ממושך על העצב 
14  מחלות עצמות, פרקים, שרירים, כלי דם או עצבים של הגפיים הנגרמות על ידי עבודה במכשירים רוטטים  עבודה ממושכת עם מכשירים רוטטים 
15  סיליקוזיס (צורנית) עם שחפת או בלעדיה  עובדים החשופים לאבק סיליקטים 
16  אסבסטוזיס (אמיינתית) מזותליומה   עובדים החשופים לאבק סיבי אסבסט 
17  טלקוזיס  עובדים החשופים לטלק 
18  ביזינוזיס  עובדים החשופים לאבק כותנה, פשתן או יוטה, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות 
19 מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לתבואות ולקמח  עובדים הבאים במגע עם תבואות וקמחים, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות 
20  מחלת המתכות הקשות פיברוזיס של הריאות  עיבוד וולפרס, ונדיום, טונגסטן, טיטניום וטנטלום לפחות במשך שנה  
21  "ריאות חקלאים"  עובדים החשופים לקש מעופש או לירקות מעופשים 
22  סרטן הריאה  עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה 
23  סרטן הלרינקס  עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה ובלבד שבצילומי חזה קיימת עדות לחשיפה לסיבי אסבסט
24  מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לאנזימים פרוטאוליטיים  עבודה בייצור אבקות כביסה המכילות אנזימים פרוטאוליטיים 
25  הרעלת קטונים  עבודה הכרוכה בייצור דבקים, צבעים ולכה החשופים למתיל תיל קטון 
26  הרעלת פחמימונים פוליציקלים ארומטיים  עבודה בתנאי חשיפה לשמני חיתוך , שמנים , מינרליים, זפת או פיח ומוצרי שריפה